Myopikontroll med eller uten måling av aksial øyelengde? Erfaringer og caser etter 2 år med biometri

 

 

Erik Robertstad, daglig leder og eier av Interoptik Holt i Tønsberg, var tidlig ute i bruk av biometer for måling av aksial øyelengde i forbindelse med Myopikontroll. Han vil under dette webinaret fortelle om sine erfaringer og vise oss caser fra sitt arbeide de siste 2 år.

Hvordan kan Lenstar Myopia være til hjelp i arbeidet med Myopikontroll?

Med den nylig utgitte kliniske retningslinjen for «Behandling av barn med Myopi» er temaet svært aktuelt og for de som vurderer om det er behov for å investere i et biometer – ikke gå glipp av dette!

Tirsdag 23. November 2021
Kl 09.00 – 10.00

Påmelding